1. Đăng ký tham gia hội thảo tại LINK

2. Tham gia trình bày giới thiệu giải pháp công nghệ tại các phiên hội thảo: 10.000.000 đồng/slot 10 phút

3. Tham gia gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ tại triển lãm: 5.000.000 đồng/gian hàng 2m*2,5m

4. Tham gia tài trợ đồng hành:

Tài trợ Vàng: 50.000.000 đồng

Tài trợ Bạc: 30.000.000 đồng

Tài trợ Đồng: 20.000.000 đồng

Tài trợ Tiệc trưa: 25.000.000 đồng

Tài trợ khác: quà tặng, website, công tác tổ chức

*Kinh phí đã được ITPC hỗ trợ 50% và chưa bao gồm VAT

 

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

STT

Quyền lợi

Tài trợ Vàng

Tài trợ Bạc

Tài trợ Đồng

Tài trợ Tiệc
trưa

1

Logo NTT xuất hiện trên tất cả ấn phẩm truyền thông của chương trình

Bằng logo BTC

½ logo BTC

½ logo BTC

½ logo BTC

2

Logo NTT xuất hiện trên trang landing page của chương trình

Bằng logo BTC

½ logo BTC

½ logo BTC

½ logo BTC

3

Nhắc tên trong TCBC của chương trình

ü

 

 

 

4

Được nhắc tên và #hashtag tên của NTT cùng danh vị tài trợ trong mỗi bài viết về sự kiện trên trang Facebook event của chương trình

ü

ü

ü

ü

5

Ưu tiên mời đại diện tham gia trình bày trong mỗi chuyên đề (phù hợp với nội dung chuyên đề)

ü

ü

 

 

6

Gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ tại triển lãm

2 gian

1 gian

1 gian

1 gian

7

Video giới thiệu về NTT được chiếu tại chương trình

2 video 60 giây

1 video 60 giây

1 video 30 giây

1 video 30 giây

8

Logo NTT và trang quảng cáo trong tài liệu in ấn phát cho khách tham dự chương trình (NTT thiết kế và cung cấp trang quảng cáo)

2 trang

1 trang

1 trang

1 trang

9

Ưu tiên giới thiệu giải pháp của NTT trong tài liệu in giới thiệu các SP-GP tiêu biểu (phát hành sau sự kiện)

Ưu tiên thứ nhất

Ưu tiên thứ hai

Ưu tiên thứ tư

Ưu tiên thứ ba

10

Câu giới thiệu NTT được xuất hiện trên màn hình livestream của chương trình

ü

 

 

 

11

Bài viết giới thiệu về NTT được đăng tải trên trang Facebook event của chương trình trong suốt thời gian diễn ra chương trình và trên Facebook của VNITO (NTT cung cấp bài viết có định dạng sẵn, tối đa 500 chữ và 4 hình ảnh)

2 bài

1 bài

1 bài

1 bài

12

Được nhắc tên trên bài viết tổng kết về chương trình

ü

ü

ü

ü

13

Được BTC hỗ trợ gửi email giới thiệu DN thông qua hệ thống email marketing

2 lần

1 lần

1 lần

1 lần

14

BTC tri ân tại mỗi chuyên đề

ü

ü

ü

ü

15

Được ưu tiên tham gia các hoạt động khác của QTSC, VNITO và DXCenter

ü

ü

ü

ü

16

Được sử dụng thông tin của chuỗi hội thảo trong các công tác truyền
thông, quảng bá của NTT

ü

ü

ü

ü

 

Liên hệ:

Ms. Tâm Phạm

T: 0888877584

Email: tampt@qtsc.com.vn

Zalo: +84 909863349

Profile

Johnny Tran

Vice President, NTQ Solution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Topic:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Abstrac:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.