Tài liệu hội thảo

Chuỗi Hội thảo Công nghệ số (VNITO Tech Series): “Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số”

Xu hướng đổi mới sáng tạo số trong bất động sản

Công nghệ quản lý vận hành tòa nhà thông minh

Giải pháp smart building và công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong các tòa nhà

Công nghệ giúp tăng cường trải nghiệm cho cư dân và khách hàng tiềm năng

Nền tảng Công nghệ Bất động sản theo mô hình kinh tế chia sẻ

Tài sản số - Chìa khóa mở cửa nền Kinh tế số

Số hóa tài sản trong lĩnh vực bất động sản

Ứng dụng công nghệ cho môi giới trên hành trình mua bán nhà đất

Đầu tư bất động sản với vốn ít trên nền tảng công nghệ blockchain

Vũ khí cạnh tranh mới dành cho doanh nghiệp BĐS trong thời kỳ công nghệ số

Vũ khí cạnh tranh mới dành cho doanh nghiệp BĐS trong thời kỳ công nghệ số

Cập nhật thông tin mới nhất về hội thảo

Profile

Johnny Tran

Vice President, NTQ Solution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Topic:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Abstrac:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.