}
Get In Touch

- Tham gia trình bày giới thiệu giải pháp công nghệ tại các phiên hội thảo: 10.000.000 đồng/slot 10 phút

- Tham gia gian hàng giới thiệu giải pháp công nghệ tại triển lãm: 5.000.000 đồng/ gian hàng 2m*2,5m 

- Tham gia tài trợ đồng hành:

-        Tài trợ Vàng: 50.000.000 đồng

-        Tài trợ Bạc: 30.000.000 đồng

-        Tài trợ Đồng: 20.000.000 đồng

-        Tài trợ Tiệc trưa: 25.000.000 đồng

-        Tài trợ khác: quà tặng, website, công tác tổ chức

*Kinh phí đã được ITPC hỗ trợ 50% và chưa bao gồm VAT

 

Liên hệ:

Ms. Tâm Phạm

T: 0888877584 | Email: tampt@qtsc.com.vn

Zalo: +84 909863349

Companies

No. Company Name Counter Website
1 IFI Solution 01 https://www.ifisolution.com/
2 GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC 02 http://www.runsystem.net
3 Vietnam Blockchain Corporation 03 http://vietnamblockchain.asia
4 PLAYAUTO Co.,Ltd 04 www.playauto.co.kr
5 LOTUS APP 05 https://lotusapp.vn/
6 F1 SECURITY Inc. 06 www.f1security.co.kr
7 Orient Software Development Corporation 07 https://www.orientsoftware.net
8 Success Software Services 08 https://www.successsoftware.global
9 Vietnam IT Development Group (VIDG) 09 https://www.vietgroup.net
10 NEXUSTECH Co.,Ltd 10 http://nexustech.or.kr
11 Bizentro Vietnam 11 http://www.bizentro.com
12 BITNINE, Inc. 12 https://bitnine.net
13 Bocasay Vietnam LLC 13 https://www.bocasay.com
14 Dirox 14 https://www.dirox.net
15 Logix Technology Vietnam 15 https://www.logixtek.com
16 Toss Lab, Inc. 16 www.jandi.com
17 Videomonster Inc. 17 https://videomonster.com
18 S3Corp. 18 https://www.s3corp.jp
19 KABEAD CO.,LTD 19 www.kabead.com
20 TPS Software Corporation 20 https://www.tpssoft.com
21 SUNSOFTWARE 21 www.sunsoftware.co.kr
22 Rikkeisoft 22 https://vn.rikkeisoft.com
23 Inventis 23 www.inventis.kr
24 UrBox 24 http://www.urbox.vn
25 Hanbit Global 25 www.paykhan.org
26 BeeSight Soft 26 www.beesightsoft.com
27 INFRANICS Co., Ltd. 27 www.infranics.com
28 Saltware Co., Ltd. 28 www.saltware.co.kr
29 ISPark Co., Ltd. 29 www.ispark.kr
30 TG Co., Ltd. 30 http://tgin.kr
31 H2O System Technology 31 http://www.h2osystech.com
32 InswaveSystems Co.,Ltd. 32 www.inswave.com
33 DataStreams 33 http://datastreamsglobal.com
34 BI MATRIX Co., Ltd. 34 www.bi-matrix.com
35 THiRA-UTECH Co., Ltd. 35 - 36 www.thirautech.com
36 Tilon 37 http://en.tilon.co.kr
37 Hancom 38 - 40 www.hancom.com
38 LARION 41 https://larion.com
39 BAN VIEN Co., Ltd. 42 www.banvien.com
40 KMS Technology 43 - 44 https://www.kms-technology.com
41 Teso 45 https://tesosoft.com
42 Quang Trung Software City 46 https://www.qtsc.com.vn
43 Fukuoka City Government 47 http://www.city.fukuoka.lg.jp
44 Softnet Network 48 www.softnet.eu
45 TMA Solutions 49 - 50 www.tmasolutions.com
46 Hitachi Consulting Vietnam 51 - 52 www.globalcybersoft.com
47 NTQ Solution 53 https://www.ntq-solution.com.vn
48 ThinkforBL Co., Ltd. 54 - 57 www.thinkforbl.com
49 FSI Technology 58 https://fsivietnam.com.vn
50 DIGI-TEXX Vietnam 59 - 60 www.digi-texx.vn
51 NashTech Vietnam 61 - 62 www.nashtechglobal.com
52 LogiGear Corporation 63 - 64 www.logigear.com