}

Bất động sản số - Xu thế mới, Cơ hội mới, Vận hội mới

Thời gian

Chương trình chính

Hội thảo 2: Bất động sản số - Xu thế mới, Cơ hội mới, Vận hội mới

13g45 – 14g00 

Đăng kí đại biểu và tham quan gian hàng triển lãm

14g00 – 14g10 

Phát biểu mở màn phiên hội tha của đại diện Ban tổ chức

14g10 – 15g00

Tọa đàm: Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản

Nội dung chính:

-        Nhu cầu và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.

-        Làm sao để xây dựng niềm tin đối với các giao dịch bất động sản trực tuyến?

-        Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến việc chuyển đối số trong lĩnh vực bất động sản như thế nào?

-        Proptech – công nghệ nào cần thiết nhất cho các doanh nghiệp bất động sản hiện nay

Tham dự tọa đàm:

-        Đại diện Sở Xây dựng/ Hiệp hội bất động sản

-        Chuyên gia tư vấn chuyên gia chuyển đổi số

-        Chuyên gia công nghệ số

-        Đại diện công ty bất động sản

15g00 – 16g00

Bài trình bày 01: Xu hướng chuyển đổi số trong marketing bất động sản: AR/VR, Mobile app,…

 

Bài trình bày 02: Ứng dụng công nghệ trong quản lý giao dịch, mua bản bất động sản

 

Bài trình bày 03: Quản lý bất động sản theo mô hình kinh tế chia sẻ - Case Study

 

Bài trình bày 04: Công nghệ Blockchain trong lĩnh vực Bất động sản

 

Bài trình bày 05: Số hóa Tài sản trong lĩnh vực Bất động sản và một số giải pháp

16g00 – 16g15

Minigame cho khách tham dự

Kết thúc chương trình